Departament de Tecnologia
IES Santanyí

Material per cursos anteriors
Atenció! Hi ha molts continguts obsolets i vincles perduts.

   

Curs 2021/22

   

Tecnologia I, 2n ESO

Tecnologia II, 3r ESO

Tecnologia, 4t ESO

TIC, 4t ESO


Curs 2020/21

Curs 2019/20

Curs 2018/19

Tecnologia I, 2n ESO

Tecnologia II, 3r ESO

TIC, 1r batx

Tecnologia 2n ESO

TIC 4t ESO

 

Tecnologia 3r ESO

TIC, 4t ESO

TIC, 1r Batxillerat


Curs 2017/18

Curs 2016/17

Curs 2015/16

Tecnologia 2n ESO

TIC 4t ESO

TIC 1r Batx.

TIC 4t ESO

TIC 1r Batx.

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.


Curs 2014/15

Curs 2013/14

Curs 2012/13

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.


Curs 2011/12

Curs 2010/11

Curs 2009/10

Informàtica 4t ESO

 

TM 1r ESO

TM 3r ESO

TIC 1r Batx.

TI 1r Batx.

segon ESO

Tutoria 2n ESO D

Quart ESO Informàtica

Projectes curs 2008/09
Segon d'ESO


Curs 2008/09 Curs 2007/08 Curs 2006/07

Tercer ESO

Quart ESO Tecnologia

Quart ESO Informàtica

Projectes curs 2008/09
Tercer d'ESO

Quart d'ESO

 

Primer ESO

Segon ESO

Tercer ESO

Quart ESO

 

Projectes de 2n
Projectes de 3r

 


Pendents estiu

Segon ESO

Tercer ESO

Quart ESO

 

Projecte curricular 06/07 

Projectes curs 2006/07
Segon d'ESO
Tercer d'ESO

Quart d'ESO