Tercer d'ESO. Curs 2008/09

General

Normes per l'aula-taller

Informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material


Primer trimestre
Energies Anotacions
 
Fitxes de treball
Fitxa 0
Enllaços d'interès
Energia
Tipus d'energia
 
Electricitat Anotacions
Electicitat
Fitxes de treball
Fitxa 1
Fitxa 2
Fitxa 3
Enllaços d'interès
 
Centrals elèctriques
Generació d'electricitat
Anotacions
 
Fitxes de treball
Fitxa 4. Centrals Elèctriques
Fitxa 5. Energies renovables
Enllaços d'interès
Central tèrmica
Central hidràulica
Central nuclear

Electricitat a Espanya

Esquema de les fonts d'energia

Energies renovables
Més renovables

Fonts d'energia

Videos

Distribució d'electricitat Xarxa Elèctrica Balear
Mapa de la xarxa
Funcionament de la xarxa elèctrica
Full de càlcul Anotacions
Full de càlcul
Fitxes de treball
 
Projecte 1
 

Segon trimestre
Electrònica Anotacions
Electrònica
Pràctiques
Descripió de les pràctiques
Dibuix vectorial
 
 
 


Tercer  trimestre
Els plàstics Anotacions
 
Fitxes de treball
Fitxa 6
Internet  
Projecte 2 Requeriments mínims
Imatges d'ajuda

Caixetí
Referència de preus de material

 

Feina d'estiu
Feina i indicacions pel pendents de tecnologia

Si no pots llegir els documents descarrega i instal·la l'acrobat

Recorda que tens a la teva disposició l'adreça tecno@iessantanyi.cat