Tercer d'ESO. Curs 2007/08

General

Normes per l'aula-taller

Informe tècnic


Primer trimestre
Ud. Plàstics Els plàstics (1,1 Mb)
Ud. Electricitat Electricitat (105 Kb)
Ud. Electrònica Electrònica (81 Kb)

Segon trimestre
Projecte
Instal·lacions elèctriques
Definició de projecte (23 Kb)
Generació d'electricitat Energia

Central tèrmica
Central hidràulica
Central nuclear

Electricitat a Espanya

Esquema de les fonts d'energia

Energies renovables
Més renovables

Distribució d'electricitat Xarxa Elèctrica Balear
Mapa de la xarxa
Funcionament de la xarxa elèctrica

Si no pots llegir els documents descarrega i instal·la l'acrobat