Tecnologies de la Informació i la Comunicació I. 1r Batxillerat. Curs 2020/21

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Feina d'estiu
General
Què has d’aconseguir? / Com t’avaluarem / Material Pendent d'actualitzar

Calendari escolar


Primer trimestre
Estructura d’un equip informàtic Material
Introducció a la informàtica (Repàs)
Estructura d'un ordinador (Hw)
Feina
Full de descripció del teu equip
Enllaços
Computers inside & out
Evolució històrica de la informàtica Material
Història de la computació (1,8 Mb)
Feina
Article: Los inventores de los ceros y unos
Qüestionari de l'article
Enllaços
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
Edició de text Material
Edició de text (dvp)
Feina
Fitxa T.01
Fitxa T.02
Fitxa T.03
Fitxa T.04 Taules
Fitxa T.05 Imatges
Fitxa T.06 Encapçalaments
Enllaços
Curs de Word (obsolet)
Curs OpenOffice (obsolet)
Un altre curs de writer

Segon trimestre
Xarxes Repàs de xarxes
Protocols
Xarxes inalàmbriques
 
 
Full de càlcul / codificació Apunts full de càlcul 3r ESO
Fitxa FC-01
Fitxa FC-02
Fitxa FC-03
Fitxa FC-04
Fitxa FC-05
Fitxa FC-06
Fitxa FC-07 (projectes)

Tercer trimestre
Bases de dades  
 
Programació Llenguatges de programació Fitxa P-01
Resolució de problemes Fitxa P-02
Variables. Fitxa P-03
Estructures de flux. Fitxa P-04
 
 
 
   
 
 

Feina d'estiu
Feina d'estiu TIC I, curs 2020/21

Recorda que tens a la teva disposició l’adreça tic@edukia.cat