Tecnologia II. Tercer d'ESO

Curs 2018/19

General

Normes per l'aula-taller

Informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material

Calendari del curs


Primer trimestre
Energies Anotacions
 
Fitxes de treball
Fitxa 0
Enllaços d'interès
Energia
Tipus d'energia
 
Electricitat  
Fitxes de treball
E01. L'electricitat
E02. Magnituds bàsiques
E03. Circuits
E04. Elements de circuits
E05. Exemples de circuits
Enllaços d'interès
 
Centrals elèctriques
Generació d'electricitat
Anotacions
 
Fitxes de treball
Fitxa 4. Centrals Elèctriques
Fitxa 5. Energies renovables
Enllaços d'interès
Central tèrmica
Central hidràulica
Central nuclear

Electricitat a Espanya

Esquema de les fonts d'energia

Energies renovables
Més renovables

Fonts d'energia

Videos

Distribució d'electricitat Xarxa Elèctrica Balear
Mapa de la xarxa
Funcionament de la xarxa elèctrica
Full de càlcul Anotacions
Full de càlcul
Fitxes de treball
 
Projecte 1
 

Segon trimestre
Electrònica Fitxes amb exercicis i pràctiques
EA01. Electrònica, resistències
EA02. Associació de resistències
EA03. Díodes
EA04. Condensadors
EA05. Transistors
Pràctiques
Material necessari
EA07. Experiències amb transistors
EA08. Muntatges d'ampliació
Dibuix vectorial
 
 
 


Tercer  trimestre
Els plàstics Anotacions
 
Fitxes de treball
Fitxa 6
Internet  
Projecte 2 Requeriments mínims
Imatges d'ajuda

Caixetí
Referència de preus de material (OBSOLET!!)

 

Feina d'estiu
Quan toqui

Recorda que tens a la teva disposició l'adreça tecno@edukia.cat