Tecnologia i digitalització. Tercer d'ESO

Curs 2022/23

General

Normes per l'aula-taller

Informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material (Pendent de desenvolupar)
Estam estudiant el finançament del material en vista de les restriccions imposades per Inspecció Educativa

Calendari del curs


Primer trimestre
La societat funciona amb energia

(De 2n ESO)

Fitxes de treball
Introducció a les energies. Fitxa 71. Energia
Màquines simples - Fitxa 72. Màquines simples (fet)
Transmissió de moviment -  Fitxa 73. Mecanismes i transmissions
Transformació de moviment Fitxa M04. Transmissió de moviment (en revisió)
Enllaços d'interès
Les Màquines
Màquines simples
Máquinas simples
Engranatges i transmissions
Curiositats
Efectes encadenats

Un niu d'idees (videos)

   

Segon trimestre
Connectem!  
Fitxes de treball
E01. L'electricitat. Circuits
E02. Magnituds bàsiques
E03. Energia elèctrica
 
Enllaços d'interès
Conceptos básicos

¿Dónde Está Todo el Grafeno que nos Prometieron? YouTube
¿Por qué el grafeno todavía no se ha apoderado del mundo? YouTube

Nikola Tesla - La aventura del saber (video)
 

   
 
 
   
   

Tercer  trimestre
Electrònica Fitxes amb exercicis i pràctiques
 

 

Pràctiques

 

 

Full de càlcul  
Internet  

 

Feina d'estiu