Projectes de segon d'ESO. Curs 2007/08

Mecanismes i màquines simples

Aranya mecànica. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08
Aranya amb cigonyal (a les potes)
Aplicació de mecanismes: serradors. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Serrador amb biela-manovella
Aplicació de mecanismes: coet. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Un coet
Aplicació de mecanismes: coet amb excèntrica. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Amb una excèntrica
 
Aplicació de mecanismes: comporta amb manovella. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Comporta amb manovelles i reducció.
Aplicació de mecanismes: transmissió per engranatges de fusta. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Engranatge entre eixos perpendiculars
Aplicació de mecanismes: lleva. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Cusset amb lleva
Aplicació de mecanismes: biela-manovella. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Ninot amb biela-manovella
Aplicació de mecanismes: biela-manovella. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.Aplicació de mecanismes: biela-manovella. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Serp ballarina amb biela-manovella
Aplicació de mecanismes: ventilador amb transmissió. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Molí amb transmissió
Aplicació de mecanismes: sínia amb engranatge de fusta. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Sínia amb transmissió entre eixos perpendiculars.
Aplicació de mecanismes: sínia amb engranatge de fusta. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.

Tangram amb estoig

Treball amb fusta: Un tangram dins una capsa. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08. Treball amb fusta: Un tangram dins una capsa. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Treball amb fusta: Un tangram dins una capsa. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08. Treball amb fusta: Un tangram dins una capsa. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Treball amb fusta: Un tangram dins una capsa. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08. Treball amb fusta: Un tangram dins una capsa. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.
Treball amb fusta: Un tangram dins una capsa. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2007/08.