Projectes de segon d'ESO. Curs 2006/07

Estoig
Estructura amb mecanisme

Estoig de fusta. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Estoig de fusta. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.
Estoig de fusta. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Sínia de fusta. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.
Telefèric. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Pont. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.
Camió amb barca. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Gall amb mecanisme biela-manovella. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.
Cavallets amb mecanisme. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Projectes. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.