Projectes de quart d'ESO. Curs 2006/07

Maquetes controlades per ordinador

Pont de fusta controlat per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Detall de grua controlada per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.
Barrera de pas controlada per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Pont de fusta controlat per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.
Camió controlat per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07. Carretilla elevadora controlada per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2006/07.