Tecnologia, Quart d'ESO. Curs 2021/22

General

Normes per l'aula-taller

Apartats de l'informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material

Calendari escolar

Primer trimestre

Repàs d'electricitat E01. L'electricitat. Circuits
E02. Magnituds bàsiques
E03. Energia elèctrica

Electrònica Analògica Introducció i components. F_EA01
Associació de resistències. F_EA02
Díodes. F_EA03
Condensadors. F_EA04
Transistors. F_EA05
Pràctiques. F_EA_06
Ampliació. F_EA_07

Electrònica Digital

Full d'autoavaluació de quadern del Primer trimestre

Segon trimestre

Instal·lacions domèstiques
ID01. Instal·lacions domèstiques.
Aigua corrent
Sanejament

ID02. Gas
Calefacció

Aire condicionat
ID03. Electricitat
Telecomunicacions
Altres
 
   

Full d'autoavaluació de quadern del Segon trimestre

Tercer trimestre

 

Feines per l'estiu

Si tens algun dubte comenta-ho a l'aula, escriu a tecno@edukia.cat o a l'adreça del professor.