Quart d'ESO. Curs 2008/09

General

Normes per l'aula-taller

Informe tècnic
Caixetí

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material


Primer trimestre
Automatismes i sistemes de control Anotacions
Automatismes
Sistemes de control
Sensors
Fitxes de treball
Relés
Circuits
 
   
 
 
Projecte Enunciat projecte

Segon trimestre
Control per ordinador

Repàs ordinador
Senyals i portes lògiques
Programació en LOGO

 
 
 
 


Tercer  trimestre
Pneumàtica i hidràulica Circuits

Automatismes

   
   

Si no pots llegir els documents descarrega i instal·la l'acrobat