Projectes d'altres anys.

Curs 2022/23
Tercer d'ESO

Curs 2021/22 Segon d'ESO
Quart d'ESO
Curs 2020/21   Tercer d'ESO    
Curs 2019/20 Segon d'ESO      
Curs 2018/19   Tercer d'ESO    
Curs 2017/18 Segon d'ESO      
         
Curs 2009/10 Segon d'ESO      
Curs 2008/09   Tercer d'ESO Quart d'ESO  
Curs 2007/08 Segon d'ESO Tercer d'ESO    
Curs 2006/07 Segon d'ESO Tercer d'ESO Quart d'ESO TIC
Curs 2005/06 Segon d'ESO Tercer d'ESO   TIC
Fira de la ciència
Curs 2004/05 Segon i quart d'ESO Quart d'ESO (informàtica)  
Curs 2003/04 Segon i quart d'ESO  
Curs 2002/03 Tercer d'ESO