Fira de la Ciència 2006

Pretenem donar a conèixer els codis que ens enrevolten.

Volem fer notar que no es tracta d'un "invent" sortit del món informàtic, sinó que en podem trobar al nostre voltant i des de fa molt temps. A més, molts són imprescindibles per a la convivència diària.

Així mateix pretenem mostrar les utilitats d'alguns d'aquests codis, cadascun en el seu àmbit. Es poden veure codis naturals (ADN, la dansa de les abelles,...), codis socials (parament de taula, senyals de trànsit, medicaments,...). lingüístics (llengües, braille,...), codis informàtics de comunicació (per Internet, MP3,...) i codis informàtics de xifrat (RSA, Signatura digital,...).

A més podreu jugar a ser desxifradors de codis molt diversos.

Codis a la Natura

 

 

Codis lingüístics

 

 

Codis socials

 

 

Codis de telecomunicacions

 

Codis de privacitat

Hi havia diferents activitats:

Fer un xat

Descodificació troiana.

Hi havia unes cintes i unes vares de comandament. S'havia d'associar cada cinta a la seva corresponent vara. Només hi havia una combinació possible on es podien llegir els missatges.

Descodificar codis trossejats

Consistia en destriar i combinar correctament els trossos de missatges mesclats en un munt de plaques transparents. La superposició de les plaques correctes permetia llegir el contingut del missatge.

Si els vols construir només has d'agafar els exemples del costat i uns fulls transparents. A cadascun hi poses unes quantes lletres del missatge. Els mescles i ja ho pots donar a companys i familiars per a que triin.

Exemples de frases amagades

Descodificar codis infantils

Consistia en associar cada lletra a un dibuixet.

Exemples de fulls per descodificar
Descodificar codis amb un codificador.

Es proporcionava a cada participant un codificador (vosaltres l'haureu de muntar amb el model que hi ha en aquesta pàgina).

Nivell baix: la clau és un nombre que s'ha de posar al codificador i automàticament queda feta la correspondència.
Aquest nombre el posam en forma d'una "senzilla pista"
Ep! No deim en quin sentit va. Ho heu d'esbrinar sols.

Nivell intermig: la clau és de diverses xifres, cadascuna d'elles indica el desplaçament de les diferents lletres de forma correlativa.

 

Full per muntar el descodificador

Fulls de dificultat baixa

Fulls de dificultat mitjana

Descodificar codis a partir de les freqüències

Al mateix aparell descodificador hi hem anotat una estimació de les freqüències d'aparició de les lletres en textos en llengua catalana.
Es tracta d'associar la freqüència d'aparició de cada símbol amb la corresponent de la taula estimada. Evidentment, això és molt difícil amb textos tan curts. I a més... és una feinada!

Per això hi posam una petita pista, ja descodificada, i queda com un passatemps ben entretingut.

Fulls de dificultat alta