Curs 2004-05

4t ESO

Hivernacle amb sensors d'humitat. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2004/05.

Construcció d'un hivernacle amb sensors d'humitat i llum.

  .Sínia de fira controlada per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2004/05.

Connexió d'una sínia de quart a l'ordinador per comptar el nombre de voltes que fa.

Cotxe teledirigit controlat per ordinador. Tecnologia, 4t ESO. IES Santanyí. Curs 2004/05.

Un tricicle "teledirigit".

   

2n ESO

Màquina d'efectes encadenats. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2004/05.   Màquina d'efectes encadenats. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2004/05.
Màquina d'efectes encadenats. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2004/05.   Detalls de diferents solucions per fer una màquina d'efectes encadenats.