Projectes de segon d'ESO. Curs 2005/06

Estructura resistent

Estructura resistent. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06. Estructura resistent. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.
Estructura resistent. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06. Estructura resistent. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.
Estructura resistent. Tecnologia, 2n ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.