Projectes de tercer d'ESO. Curs 2008/09

Primer Trimestre

Motor elèctric fet a Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.

Un motor elèctric i

un circuit amb dos commutadors.

Circuit elèctric fet a Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.
Circuit elèctric fet a Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.

Hem fet alguns petits muntatges electrònics
Resistències en sèrie. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.

Alguns fins i tot "s'avorrien".
El tercer trimestre hem fet:
Pot programador electro-mecànic. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.
Un programador cíclic amb una llauna
Pot programador electro-mecànic. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.
Maquetes de centrals
Maqueta central elèctrica nuclear. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.
Maqueta central elèctrica elòlica. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.
Maqueta central elèctrica hidràulica. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2008/09.