Projectes de tercer d'ESO. Curs 2018/19.

  Tercer trimestre

Robòtica

Portes obertes

Durant el segon trimestre vàrem fer un circuit elèctric. N'hi va haver de diverents tipus:

El tercer trimestre ....

   
   
   

Robòtica

 
 

 

Portes Obertes