Projectes de tercer d'ESO. Curs 2005/06

Maquetes de centrals energètiques

Maqueta de central elèctrica hidràulica. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06. Maqueta de roda hidràulica. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.
Maqueta de molí, transmissions. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06. Maqueta de molí, transmissions. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.
Maqueta de central elèctrica solar. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06. Maqueta de central elèctrica maromotriu. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.
Maqueta de central elèctrica geotèrmica. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06. Maqueta de molí, transmissions. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.
Maqueta de central elèctrica hidràulica. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06. Maqueta de central elèctrica solar. Tecnologia, 3r ESO. IES Santanyí. Curs 2005/06.