Recomanacions generals

Material per dur a l'aula Presentació de proves escrites
Presentació de proves amb ordinador
Presentació de feines escrites
Presentació de feines a l'aula virtual
Format de la bibliografia Presentació d'informes  

Material per dur a l'aula

            * Si pertoca al tema. S'avisarà oportunament.

Presentació de proves escrites

Presentació de proves amb ordinador

Presentació de feines escrites. Exercicis, redaccions, ...

Presentació de feines a l'aula virtual

Presentació d'informes tècnics, o qualsevol treball de recerca

Format de la bibliografia