Programació i tractament de dades. 1r Batxillerat.

Curs 2022/23

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Feina d'estiu
General
Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material (en DVP)

Calendari escolar


Primer trimestre
Què vol dir programar Llenguatges de programació Fitxa P-01
Resolució de problemes Fitxa P-02
Variables. Fitxa P-03
Estructures de flux. Fitxa P-04
 
 
Ens aproximam al pensament computacional amb el full de càlcul Apunts full de càlcul 3r ESO
Fitxa FC-01
Fitxa FC-02
Fitxa FC-03
Fitxa FC-04
Fitxa FC-05
Fitxa FC-06
Fitxa FC-07 (projectes)
 
   
 
 
   
 
 

Segon trimestre
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 

Tercer trimestre
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 

Feina recuperació estiu
En el seu moment.

Recorda que tens a la teva disposició l'adreça del professor.