Adreces tecnològiques interessants
(i obsoletes, en poder s'actualitzarà)

Institucionals
AraTecno

Centro Aragonés de Tecnologias para la Educacion
  XTEC
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
      Edu3.cat
      Edu365.cat
         

Professors

Aula de tecnologia
Xavier Rossell
    JordianWeb
J. Jordan
TIC/electrònica/Mecànica
  Guia d'eines
Xavier Rossell
 
     
  Electrònica i mecànica
C. Capell
     
         

Altres

Simulador de portes lògiques Logicly      
Robòtica amb Lego NXT NXTprograms.com